Mirjam Bout

“Sinds mijn afstuderen als fotografisch vormgeefster aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, werk ik als zelfstandig fotograaf voor verschillende opdrachtgevers. Als beeldredacteur werk(te) ik bij Uitgeverij Malmberg, de Staatscourant, SDU Uitgevers en de Consumentenbond. Beeldtaal en mensen zijn mijn grote passie. Persoonlijk contact en een goede afstemming met de klant vind ik heel belangrijk”. Meer informatie over Mirjam Bout kan je hier vinden.